Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor www.matelier.be

Laatst bijgewerkt: 28/09/2023

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.matelier.be (“Website”) en alle diensten, functies, inhoud of applicaties die worden aangeboden door Matelier. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden

a. Je stemt ermee in dat je de Website alleen zult gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

b. Sommige functies van de Website vereisen mogelijk het aanmaken van een account. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je accountinformatie en wachtwoord.

c. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om de Website te gebruiken. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben om de Website te gebruiken.

3. Intellectueel eigendom

a. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers.

b. Wij verlenen je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

4. Gebruikersgedrag

a. Je mag de Website niet gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, deze Voorwaarden, of schadelijk zijn voor ons, andere gebruikers of derden.

b. Het is verboden om de Website te gebruiken voor het verspreiden van schadelijke software, virussen of andere kwaadaardige code.

5. Privacy

Ons privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de Website te gebruiken, ga je akkoord met ons privacybeleid.

6. Aansprakelijkheid

a. Je gebruikt de Website op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de Website.

b. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade.

7. Wijzigingen en beëindiging

a. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de Website worden geplaatst.

b. We kunnen je toegang tot de Website op elk moment beëindigen of opschorten als je deze Voorwaarden schendt.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van België. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

9. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@matelier.be

Door de Website te gebruiken, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik de Website dan niet.

Dit is slechts een voorbeeld en geen vervanging voor juridisch advies. Raadpleeg een advocaat om ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden specifiek zijn afgestemd op de behoeften van jouw website en in overeenstemming zijn met de geldende wetten in België.

Winkelwagen